BLOVSTRØD – ET LEVENDE LOKALSAMFUND

Blovstrød er kommunens største vækstområde. To nye daginstitutioner er indviet og Blovstrød Skole skal udvides og moderniseres, og en helt ny fritids- og ungdomsklub er på vej. Alt inden for samme ”børneby” – tæt på svømmehal, sportshal og andre idrætsfaciliteter. Passage af Kongevejen skal ske trygt og sikkert.  


VENSTRE VIL BEVARE DET GAMLE OG FREMME DET NYE

Blovstrød har været igennem en rivende udvikling i de seneste år. Udbygningen af boliger vest for Kongevejen vil fortsætte i de kommende år. Det skal ske i et tempo så byen, skolen (der udvides i 2025) og de to nye daginstitutioner kan følge med. Venstre ønsker, at der skal være boliger for alle. Ved Teglskoven vil vi bl.a. reservereplads til både et bofællesskab, tryghedsboliger for ældre samt blandede boliger for alle. Ved Klatretræet skal der bygges nye ældrevenlige boliger, så Blovstrødborgere kan blive boende i byen hele livet.

SUNDE ÆLDRE MEDBORGERE

Vores seniorer er raske og rørige i en høj alder og skal kunne bo i eget hjemlængst muligt med støtte af hjemme- og sundhedspleje. Venstre ønsker, at ældre medborgere sikres nem adgang til dagligvarebutikkerne langs Kongevejen, og at der er en god og hyppig busbetjening fra Blovstrød til Allerød Station. På arealet over for privatskolen ønsker Venstre et friplejehjem og tryghedsboliger. Ligesom på et kommunalt plejehjem skal borgerne ikke betale for den visiterede pleje og omsorg på et friplejehjem.

NATUREN SOM NÆRMESTE NABO

Blovstrød er begunstiget af mange rekreative områder, der naturligt afgrænser vores bysamfund. I nord har vi Tokkekøb Hegn med smuk skov, moser og søer. Modvest åbent landskab med udsigt til dyrkede marker, kreaturer og skovbryn. Mod syd og øst har vi fredet militærareal med fri adgang til vild natur. Venstre vil værne om den bynære natur sikre et grønt bælte, så Blovstrød bevarer egen identitet som et selvstændigt lokalsamfund. 

AKTIVT FRITIDS- OG KULTURLIV

Med bl.a. svømmehal, idrætshal, tennisbaner, kunststofbane og oplyste idrætsarealer har Blovstrød de bedste muligheder for, at børn og voksne kan dyrke sport i fritiden. Derudover ønsker Venstre bedst mulige vilkår for hele kultur-, idræts- og fritidslivet. Derudover ønsker Venstre, at der skal ske en afklaring på, hvad der skal ske med Blovstrød Teglværk, ligesom Dæmpegård i Tokkekøb Hegn, skal bevares.