Blovstrød – et bæredygtigt lokalsamfund

8. juni 2017

Blovstrød er et bysamfund i vækst, hvor især området øst for Kongevejen udvikles. Vi har rig mulighed for at forene gammelt og nyt. Den igangværende udbygning har til formål at opretholde de faciliteter, som findes i forvejen i form af fx skole, daginstitutioner, idrætsfaciliteter og butikker. Udbygningen skal ske med omtanke, så de landskabelige værdier og naturen ikke belastes, og historiske miljøer bevares.  

 

Venstre vil aktivt arbejde for:

  • At boligsammensætningen er varieret og attraktiv for både tilflyttere og nuværende borgere i alle aldre. 

  • At udviklingen af Blovstrød følger efterspørgslen, og at kapaciteten i skolen og dagtilbuddene tilpasses den nye udbygning.

  • At en ny og moderne daginstitution står klar ved udgangen af 2018, så de nuværende nedslidte daginstitutioner på Græsmarken og Byagervej kan erstattes.

  • At behovet for et plejehjem til Blovstrøds ældre borgere undersøges, og at et friplejehjem prioriteres.

  • At infrastrukturen i de nye boligområder færdiggøres, inden boligerne udbydes til salg, så de nye beboere ikke udsættes for overraskelser i form af trafik og støj.

  • At Kongevejens renovering færdiggøres hurtigst muligt.

  • At muligheden for at etablere en tunnel under Kongevejen undersøges.

  • At bevare de åbne områder mellem Kongevejen, Ejnars Sti og Sortemosevej samt området nord for Sandholmgårdsvej op mod Tokkekøb Hegn.