Byrådsgruppen

27. september 2021

Karsten längerich

Borgmester

E-mail: karl@alleroed.dk
Telefon: 30 61 77 41

Møllemoseparken 67, 3450 Allerød

Olav B. Christensen

Byrådsmedlem og medlem af Økonomiudvalget samt Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget

Formand for Venstres byrådsgruppe

E-mail: olbc@alleroed.dk

Telefon: 40 43 97 66

Byagervej 15, 3450 Allerød

Lisbeth skov

Byrådsmedlem og medlem af Teknik, Erhverv,
Plan og Miljøudvalget

E-mail: lsko@alleroed.dk 

Telefon: 30 79 41 91 

Lyngbakken 16, 3540 Lynge  


Esben Buchwald 

Byrådsmedlem og medlem af Kultur- og Idrætsudvalget

E-mail: esbu@alleroed.dk 

Telefon: 20 63 09 49 

Ringbjerget 3, 3540 Lynge 


Lone Hansen

Byrådsmedlem og medlem af Børne- og skoleudvalget

E-mail: lone.hansen@alleroed.dk

Telefon: 30 83 28 56

Frederiksborgvej 4, 3450 Allerød


Erling Carsten Petersen

Byrådsmedlem og medlem af Økonomiudvalget, Teknik, Plan, Erhverv og Miljøudvalget, Sundhed, Velværd og Beskæftigelsesudvalget, samt Børne - og Ungeudvalget

E-mail: erpe@alleroed.dk

Telefon: 41 12 90 95