Mål for Allerød

I Allerød har vi en lav arbejdsløshed, mange aktive foreninger, sunde borgere og ikke mindst mange dygtige børn og unge. Det er et rigtig godt udgangspunkt for at skabe trygge rammer for en aktiv hverdag med en højkvalitet i velfærden.


Venstre har tre overordnede mål for Allerød Kommune:

1. Vi skal have en høj kvalitet i velfærden for særligt børn og ældre.

2. Allerød skal fortsætte som en selvstændig kommune med et stærkt nærdemokrati.

3. Borgerne skal være i centrum og involveres i udviklingen af velfærden. Det er det, vi arbejder for hver dag. Og det vil vi fortsat arbejde for i et bredt samarbejde med alle de øvrige partier i byrådet.

Der er sat en ny retning i kommunen baseret på et bredt samarbejde i byrådet. Den økonomiske ansvarlighed betyder, at vi kan prioritere langsigtede investeringer i velfærden. 

Senest har vi investeret i både nye dagtilbud, plejehjem, cykelstier, og vi er igen gået i gang med at renovere skolerne. Vi afsætter penge til grøn omstilling, klimaplan samt øget biodiversitet – og Allerød Bymidte er nu i en positiv udvikling. Vi arbejder kontinuerligt på at skabe bedre læring, tryghed og trivsel for børn og ældre i kommunen, og vi øger derfor også budgetterne til disse vigtige områder. Vi er på vej i den rigtige retning, men vi er ikke i mål. 

Venstre ønsker, at borgerne får flere valgmuligheder og mere indflydelse på deres hverdag. I Venstre er vi glade for, at forældre nu selv kan vælge, hvilken skole deres børn skal gå på, og vi ønsker tilsvarende valgmuligheder for ældre. Friplejehjem og tryghedsboliger bør været et supplement til de kommunale plejehjem på samme måde som privatskoler og private børnehaver. Vi ønsker, at forældre og pårørende skal have mere indflydelse på skoler, plejehjem og dagtilbud, og vi ser gerne, at Allerød også bliver frikommune.  

Et flertal uden om Venstre besluttede at hæve grundskylden i Allerød, hvilket betød en ekstra regning til hver familie på knap 1.000 kr. hvert år. Det var Venstre imod, og det er vi fortsat. 

De lugtgener, som naboer desværre har oplevet ved Farremosen, er ikke acceptable. Erhvervsområdet blev udpeget og vedtaget før Venstre fik borgmesterposten. Som borgmesterparti har vi dagligt arbejdet for at sikre den strammest mulige myndighedshåndtering, som samtidig også er juridisk holdbar. Vi ønsker at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til Allerød, men det må aldrig være på bekostning af borgerne eller miljøet.