Mål for Allerød

8. juni 2017

Allerød er en god kommune at bo og leve i. Vi er omgivet af skøn natur med skove, marker, enge og søer, og vi har et aktivt kultur- og idrætsliv. Vores 9. klasser får nogle af landets højeste karakterer, og de ældre er i gennemsnit oppe i 80’erne, før de behøver at modtage hjemmehjælp. Vores gennemsnitslevealder på 83 år er blandt landets højeste, vi har meget få arbejdsløse og vi har ikke de samme sociale problemer som mange andre kommuner. Sådan ønsker vi, at det skal fortsætte i årene fremover, men det kræver, at Allerød udvikles.


Venstre har tre overordnede mål for Allerød Kommune:

1.Allerød skal fortsætte som en selvstændig kommune med et stærkt nærdemokrati, uden at det medfører lavere service eller højere skat.

2.Det aktive og trygge lokalsamfund, vi alle kender og holder af, skal bibeholdes med let adgang til natur.

3.Kommunens service og normeringer i forhold til børn og ældre skal forbedres. I Venstre tør vi prioritere og mener, at gode daginstitutioner, skoler og ældrepleje baseret på frie valg, er de vigtigste opgaver for byrådet.

Selvom det går godt i Allerød, kan det blive endnu bedre. Vi skal sikre, at Allerød også fremover kan tiltrække nye borgere og virksomheder. Vi skal særligt gøre kommunen attraktiv for børnefamilier, så vi sikrer en bedre demografisk balance og fortsat kan fylde daginstitutioner og skoler, bevare og tiltrække nye butikker til bymidten samt få nye skatteborgere mange år ud i fremtiden.

 

Kommunen skal også udvikles indefra. Allerød Kommune skal drives bedre og mere effektivt for at få råd til at forbedre servicen. Vi skal turde prioritere, og der skal fokuseres på at udføre opgaverne mere effektivt og på borgernes præmisser. Fx igennem bl.a. digitalisering, øget konkurrenceudsættelse og bedre politisk ledelse.