Trivsel og udvikling i dagtilbud

8. juni 2017

 

Allerød har længe været anerkendt som en fantastisk børnekommune og sådan skal det også være fremover. Venstre ønsker at børn i Allerød får den bedst mulige opvækst og start på livet. Derfor er vi også parate til at opprioritere dagtilbudsområdet og skabe dagtilbud af højeste kvalitet.  

 

Venstre vil aktivt arbejde for:

  • At indføre pasningsgaranti i nærområdet og søskendegaranti

  • At forbedre og effektivisere kommunikationen mellem forældre og institution med en digital løsning til dokumentation, feriemelding mv.

  • At der er mangfoldighed og nærhed i pasningstilbuddene med plads til dagpleje og private institutioner.

  • At gennemføre en plan for modernisering af de fysiske rammer, så de bedst muligt understøtter det pædagogiske arbejde.

  • At evaluere klyngeledelsen og en optimal udnyttelse af pædagog-kompetencerne skal frigøre vigtig tid til børnene.