ALLERØDS BØRN OG UNGE SKAL RUSTES TIL FREMTIDEN

 

Allerød skal igen være kommunen med de bedste skoler og dagtilbud. Vores børn og unge skal blive til hele mennesker, der er klar til livet og rustet til fremtiden. Venstre mener, at børnenes trivsel, faglighed og dannelse skal være omdrejningspunktet i dagtilbud og skoler.
  
TRIVSEL, FAGLIGHED OG DANNELSE SKABES I SAMSPIL

Skolestart er en stor ting for både børn og deres familier, og derfor skal vi sikre en god overgang fra dagtilbud til skole. Venstre ønsker, at den nuværende mini-SFO-ordning evalueres med inddragelse af både forældre og personale. Venstre vil arbejde for, at der i højere grad bygges bro mellem dagtilbud og skole med fokus på den kommende elev, så vi kan skabe de bedste forudsætninger og rammer for en god og tryg start på et godt skoleliv.

Børn og familier, der mistrives skal have hjælp. Frikommuneforsøget ”Én Borger – Én plan” har vist, hvor vigtigt det er med en koordinerende sagsbehandler, som kan hjælpe familierne. Den nye fremskudte socialrådgivning på skolerne og den åbne rådgivning skal styrkes, så flere indsatser kan igangsættes tidligt, mere målrettet for derved at blive mindre indgribende. Elevernes dannelse, faglige udvikling og trivsel er et fælles ansvar. En klar og tydelig dialog skal sikre et godt samspil mellem forældre og personale. Venstre vil arbejde for konkrete mål for trivsel og læring. En variation af tilbud er vigtigt, da vores børn og unge har forskellige behov. Derfor mener Venstre, at private og selvejende skal have samme vilkår som de kommunale.

MODERNE RAMMER OG GODT INDEKLIMA

Vi har brug for moderne skoler og daginstitutioner. Det er godt for børnene og det giver personalet de bedste betingelser for at sikre børnenes læring og trivsel. Genopretningen efter mange års mangelfuld vedligeholdelse er i gang. Nedslidte daginstitutioner er erstattet af nye i Ravnsholt og Blovstrød. Det er allerede aftalt, at der bygges et nyt Firkløverved Rønneholtparken, og at Lillerød Børnehus flytter til bedre lokaler ved Lillerød Skole. Blovstrød Skole skal udbygges og afdeling Engholm på Kratbjergskolen skal moderniseres. Venstre vil fortsætte moderniseringen og mener, at øvrige skoler og dagtilbud i Lynge og Lillerød står for tur.