LYNGE-UGGELØSE – STÆRKE FÆLLESSKABER OG AKTIVT BYLIV

Venstre ønsker en positiv udvikling af alle lokalsamfund og synes at forskelligheden er en styrke for kommunen. Venstre ønsker en fortsat positiv udvikling af Lynge.

LYNGE SKAL UDVIKLES SAMMEN MED BORGERNE

De senere år er Lynge vokset, og der kommer flere boliger til. Det vil blandt andet sikre, at vi også fremover kan fylde skole og daginstitutioner og bevare et bæredygtigt lokalsamfund med idrætsklub, butiksliv og skole. Venstre ønsker, at udviklingen af Lynge-Uggeløse skal ske medinddragelse af borgerne og med respekt for eksisterende forhold. Butikkerne skal koncentreres omkring Lynge Bytorv, og det er afgørende for Venstre, at biblioteket og Gladgården bevares.

LET ADGANG TIL NATUR OG FRITIDSAKTIVITETER

Lynge skal fortsat have let adgang til natur og fritidsaktiviteter. Venstre vil udvikle området i grusgraven til fritidsaktiviteter som vandring og badning og sikre at evt. nye fritidstilbud udvikles omkring Lynge Idrætsanlæg. Derudover er det afgørende, at boligområder, fritidsfaciliteter og grønne områder bindes samme af cykelstier og fortove.

BEDRE FACILITETER FOR BØRN, UNGE OG ÆLDRE

Stærke fællesskaber understøttes af gode faciliteter, der svarer til borgernes behov. Venstre foreslår, at der etableres legeplads og bænke i byens rum for de mindste og deres familier. For at understøttede unges behov for at være sammen, ønsker vi at etablereopholdssteder og et shelter i naturen. Og vi ønsker at give ældrebedre muligheder for at kunne mødes i kommunale lokaler. 

NEM OG SIKKER TRANSPORT

Byudvikling og sikker trafikplanlægning skal følges ad, så det er sikkert at færdes på veje og stier for alle. Venstre vil sikre gode forbindelser til Hillerød med den eksisterende bus og ny supercykelsti, og vi vil optimere de trafikale forhold i forbindelse med byudvikling og forbedre trafiksikkerheden ved Lynge Skole.