Lynge – et stærkt lokalsamfund

8. juni 2017

Det er en mærkesag for Venstre at sikre, at Lynge fortsat udvikles som et stærkt og aktivt lokalsamfund. Det er vigtigt, at den igangværende udbygning sker med omtanke og respekt for natur og landskabelige værdier.


Venstre vil aktivt arbejde for:

  • At biblioteket i Lynge skal bevares.

  • At Gladgården og Spildopmagerne bevares i Lynge, og at gården og omgivelserne skal sættes i stand.

  • En mere balanceret udvikling af Lynge med flere andels- og ejerboliger til både unge, ældre og børnefamilier.

  • At forbedre de trafikale forhold i Lynge, så byen ikke bliver en gennemkørselsby.

  • At der specifikt ses på den øgede trafikale belastning af Hillerødvej, Langkæret og Vejrmøllevej.

  • At der findes en trafikal løsning foran Lynge Skole, så skolevejen bliver mere sikker for børnene.

  • At sikre en direkte busforbindelse til Hillerød samt at busserne fra Lynge passer bedre til S-toget på Allerød Station.

  • At butiksudvikling placeres i området omkring Lynge Bytorv.

  • At erhvervsaktiviteten i den centrale del af Lynge Grusgrav afvikles, og at området udvikles rekreativt.

  • At de planlagte stier skal etableres og videreudvikles.