LILLERØD – EN MIDTBY FULD AF LIV!

Lillerød er en skøn by at bo i. Omkranset af natur og med et aktivt kulturliv med biograf, bibliotek, Mungo Park mv., gode idrætsfaciliteter og aktive foreninger. Det danner rammerne om det gode liv i hele kommunen, og det skal vi bevare.


EN LEVENDE BYMIDTE

Uden et levende handelsliv, restauranter og aktiviteter i Lillerød bymidtevil Allerød Kommune miste noget dyrebart. Med etablering af ”Byforum”, har vi set en positiv udvikling i de seneste år. Venstre ønsker en bymidtemed masser af liv og aktiviteter. Kulturtorvet med biograf, teater og biblioteker ved at blive vores kulturelle mødested, og vi glæder os til, at der kommer endnu mere liv og aktivitet fremover. Venstre vil arbejde for at udvide mulighederne for udeservering i bymidten. Venstre ønsker, at samarbejdet i Byforum udvikles yderligere, så der kan komme længere åbningstider og flere store aktiviteter i bymidten. Det kunne være fodbold på storskærm, film, koncerter, optræden, fællesspisning mv.


MERE PLADS TIL LEG I BYEN

De små legestationer i midtbyen bruges flittigt, og Venstre ønsker en større legeplads på torvet ved Café Iso, hvor børn og voksne kan trække hen med fx en kop kaffe og mødes på tværs. Venstre vil også arbejde for, at der tæt på bymidten etableres en skaterbane og en naturlegeplads kombineret med ”street gym”, så børn, unge og voksne kan være aktive sammen i tæt kontakt med naturen.


ET AKTIVT LIV FOR BÅDE BØRN, UNGE OG VOKSNE

Et bredt og varieret udbud af idræts- og fritidstilbud er afgørende for det gode liv på tværs af alder. Venstre vil etablere en fast årlig pulje, hvorfra foreninger kan søge 50 pct. finansiering til etablering af nye idræts- og fritidsfaciliteter. Derudover ønsker Venstre, at fritidskonsulenten bistår foreninger med fx fondsansøgninger til etablering og udvikling af attraktive idræts- og fritidstilbud.


KULTUR OG NATUR SKAL VÆRE SYNLIG OG LET TILGÆNGELIG

Borgere og besøgende bør let kunne få et overblik over kunst, kultur-,idræts- og fritidsfaciliteter. Venstre ønsker en kortlægning af de mange cykelruter, løberuter, hundeskove, fiskesøer, legepladser i samarbejde med relevante foreninger, og at det formidles enkelt til kommunens borgere og besøgende. Venstre vil derudover arbejde for at fremmeden generelle kulturelle og historiske borgeroplysning i midtbyen medinfo-tavler og vejvisning til f.eks. Mungo Park, biograf og biblioteket.