Faglighed og trivsel i skolerne

8. juni 2017

Venstre ønsker at prioritere skoleområdet og bevare en folkeskole af højeste kvalitet i et konstruktivt samspil mellem forældre og personale på skolerne. 


Venstre vil aktivt arbejde for:

  • At sikre ro til arbejdet med den nye skolestruktur.

  • At opprioritere arbejdet med børnenes trivsel i den understøttende undervisning i indskolingen, så eleverne får den bedste start i skolen med fokus på trivsel.

  • At opprioritere sikre og trygge skoleveje, da de mindre børn skal kunne gå og cykle i skole.

  • At det frie skolevalg så vidt muligt imødekommes.

  • At privatskoler skal ses som et naturligt alternativt til folkeskolen.

  • At der investeres i nyere og bedre undervisningsmaterialer, herunder specielt digitale løsninger.