ET AKTIVT, TRYGT OG VÆRDIGT SENIORLIV

Når vi bliver ældre, skal vi kunne blive boende lokalt i en bolig, der passer til vores behov. Vi skal kunne leve et trygt liv med meningsfyldte aktiviteter. Også når helbredet svækkes, og der er behov for en hjælpende hånd.

Venstre vil samle og videreudvikle genoptræningen til dem, der bliver ramt af sygdom eller uheld, så de hurtigt kan komme tilbage i eget liv. Vi skal have flere ældrevenlige boliger af varierende typer med forskellige ejerformer og medmulighed for stærke fællesskaber tæt på venner og familie. Der skal investeres i rehabilitering, hjemmeplejen og flere midlertidige pladser, så borgerne kan være friske og klare sig selv i mange år.

FÆLLESSKABER OG MØDET MELLEM GENERATIONER

Fællesskaber opstår og vedligeholdes, når mennesker mødes. Det kan være til fritidsaktiviteter, kulturelle tilbud, eller det kan være i forbindelse med indkøbsturen. Derfor vil Venstre tage hensyn til seniorernes ønsker og behov vedudviklingen af Kulturtorvet i Lillerød, der er fælles for hele kommunen. Der skal være bedre støtte til de der bliver alene, og som har vanskeligheder efter bortfald af ægtefælle.

MODERNISERING AF PLEJECENTRE

I 2020 åbnede et helt nyt demensplejecenter ved Skovvang, og omkring 2025 skal der bygges et plejecenter i Blovstrød. I Venstre ønsker vi, at det skal være et friplejehjem, og i tilknytning hertil skal der bygges tryghedsboliger, hvor ældre kan benytte sig af friplejehjemmets tilbud. Ligesom på et kommunalt plejehjem skal borgerne ikke betale for den visiterede pleje og omsorg på et friplejehjem. Venstre ønsker en gennemgribende renovering og modernisering af Plejecenter Engholm. Der skal samtidig etablereset sundhedscenter med sygeplejeklinik, genoptræning, flere midlertidige pladser, bedre forhold for hjemmeplejen mv. Dialogen med og mellem de pårørende skal styrkes medfaste fora på de enkelte plejecentre. Der skal ansættes ungefritidsjobbere på plejecentre, som skal hygge om de ældre.