ALLERØD – EN GRØN OG ERHVERVSVENLIG KOMMUNE

Allerød skal være en attraktiv kommune for virksomheder og forretningsdrivende, så vi kan bevare og skabe yderligere arbejdspladser. Det er vigtigt, fordi arbejdspladser betyder skatteindtægter og understøtter de lokale forretninger og butikslivet.


ALLERØD SKAL BIDRAGE TIL DEN GRØNNE OMSTILLING

Venstre arbejder for, at Allerød aktivt bidrager til den grønne omstilling og reducerer CO2 udledningen med 70 pct. inden 2030. Vi har derfor allerede afsat de første 2 mio. kr. årligt til klimaplanen. Kommunens bygninger og tekniske anlæg skal energioptimeres og omlæggestil CO2-neutrale energikilder, hvor det er teknisk muligt og økonomiskforsvarligt. Det kan være i form af solcelleanlæg, bygningsopvarmning med varmepumper, fortsat udskiftning til LED gadebelysning og løbende udskiftning af kommunens biler til el/hybrid. Venstre vil desuden fremmebiodiversiteten med bl.a. unikke naturområder og flere vilde blomster. 

BEDRE VILKÅR FOR ERHVERVSDRIVENDE

Venstre ønsker bedre udviklingsmuligheder for erhvervslivet og vil derfor arbejde for en gradvis sænkning af dækningsafgiften. Derudover skal kommunen i langt højere grad bruge private leverandører til opgaver, som lokale virksomheder kan løse bedre eller billigere. Gode erhvervsvilkår er også afhængige af god infrastruktur og effektivsagsbehandling. Sagsbehandlingstiderne af særligt byggesager skal betragteligt ned, og Venstre vil prioritere trafikale investeringer for at sikre fremkommeligheden.