Venstres visionsmøde om Fremtidens Allerød

17. juni 2018

tirsdag 26. juni 2018 

KL. 19.30-21.00

Skovvang Stadion 

Adresse: Cafeteriet i Blovstrød Løvernes klubhus, Poppelvej 1B, 3450 Allerød

Invitation: Allerød Venstre ønsker at inddrage sine medlemmer i debatten om ”Fremtidens Allerød”. Det er en visionsproces, som Venstre og byrådsflertallet skrev ind i konstitueringsaftalen efter kommunalval-get i november 2017. I sagens natur er det borgerne, som sætter de politiske mål og pejlemærker for kommunens udvikling. Venstres byrådsgruppe og bestyrelse har derfor brug for din mening. 

Baggrund: Processen blev rullet i gang i foråret og er endnu i første fase, som omhandler igangsættelse og planlægning. I første fase indhentes input fra blandt andre borger- og familiepanel, civilsamfund, er-hvervsliv, medarbejdergrupper og ledelse. Den 28. juni vil byrådet sammenfatte diverse input inden de næste tre faser i visionsprocessen, som afsluttes i forår 2019. 

Parterne bag konstitueringsaftalen for 2018-21 ønsker en vision, som ”viser retningen for den udvik-ling, vi ønsker for Allerød”. Kort sagt drejer det sig om: Hvor er vi, hvad er Allerøds særlige kende-tegn, og hvor skal vi hen? 

Tilmelding: Allerød Venstre er vært ved kaffe, kage og forfriskninger og har brug for tilmelding senest mandag 25/6 kl. 12. Send navn(e) til formanden på nkirkegaard@zinet.dk eller sms/mobil 4045 2864. Vi hå-ber, visionsmødet har din interesse. 

På bestyrelsens vegne Niels Kirkegaard, formand for Allerød Venstre


Aftenens program

19.30 Velkomst v/ Niels Kirkegaard, formand for Allerød Venstre 

19.35 Præsentation af visionsprocessen v/ Olav B. Christensen, formand for Venstres byrådsgruppe, aftenens ordstyrer. 

19.40 Tanker fra borgmesteren v/ Karsten Längerich, borgmester i Allerød Kommune 

19.50 Streger på kommunekortet v/ Lisbeth Skov, medlem af TEPMU (Teknik-, Energi-, Plan- & Miljøudvalget) 

19.55 Indspark fra de yngre v/ Clara Rao og Lars Bech-Jørgensen, begge bestyrelsesmedlemmer. 

20.05 Hvad mener Venstres medlemmer? Fri politisk debat mellem de fremmødte medlemmer og Venstres byrådsgruppe, Olav B. Christensen, Lisbeth Skov, Esben Buchwald, Lone Hansen, Karsten Längerich. 

21.00 Afslutning v/ Niels Kirkegaard, formand for Allerød Venstre