Hvad mener Venstre?

1. maj 2017

Mål for Allerød

Venstre 8. juni 2017

Allerød er en god kommune at bo og leve i. Vi er omgivet af skøn natur med skove, marker, enge og søer, og vi har et aktivt kultur- og idrætsliv. Vores 9. klasser får nogle af landets højeste karakterer, og de ældre er i gennemsnit oppe i 80’erne, før de behøver at modtage hjemmehjælp. Vores gennemsnitslevealder på 83 år er blandt landets højeste, vi har meget få arbejdsløse og vi har ikke de samme sociale problemer som mange andre kommuner. Sådan ønsker vi, at det skal fortsætte…

LÆS MERE

Trivsel og udvikling i dagtilbud

Venstre 8. juni 2017

 

Allerød har længe været anerkendt som en fantastisk børnekommune og sådan skal det også være fremover. Venstre ønsker at børn i Allerød får den bedst mulige opvækst og start på livet. Derfor er vi også parate…

LÆS MERE

Faglighed og trivsel i skolerne

Venstre 8. juni 2017

Venstre ønsker at prioritere skoleområdet og bevare en folkeskole af højeste kvalitet i et konstruktivt samspil mellem forældre og personale på skolerne. 


Venstre vil aktivt arbejde for:

  • At sikre ro til arbejdet med den nye skolestruktur.

  • At opprioritere arbejdet med børnenes trivsel i den understøttende undervisning i indskolingen, så eleverne får den bedste start i skolen med fokus på trivsel.

  • At…

LÆS MERE

Et trygt og værdigt liv som ældre

Venstre 8. juni 2017

Når borgernes evne til selv at klare hverdagen svinder ind, skal kommunen sikre den nødvendige støtte, pleje og omsorg. Ældreplejen- og omsorgen er en kerneydelse, som kommunen har ansvaret for, men som kan udføres af forskellige aktører, det være sig kommunen såvel som private leverandører.   

 

Venstre vil aktivt arbejde for:

  • At borgeren er i centrum for den bedste behandling, pleje og omsorg. Opgavefordelingen mellem…

LÆS MERE

Lillerød - en aktiv by at leve i

Venstre 8. juni 2017

To ud af tre borgere i Allerød Kommune bor i Lillerød by. Lillerød er en skøn by at bo i, med natur, aktivt kulturliv med biograf, kunstforening, teater mv. og masser af gode fritidsmuligheder og foreninger. Det er vigtigt, at vi bevarer og udvikler dette, for det danner udgangspunkt for et godt liv i hele kommunen.  

Handelslivet skal styrkes, så udviklingen vendes og vi igen får et større udvalg af butikker i bymidten og færre butikker der…

LÆS MERE

Blovstrød – et bæredygtigt lokalsamfund

Venstre 8. juni 2017

Blovstrød er et bysamfund i vækst, hvor især området øst for Kongevejen udvikles. Vi har rig mulighed for at forene gammelt og nyt. Den igangværende udbygning har til formål at opretholde de faciliteter, som findes i forvejen i form af fx skole, daginstitutioner, idrætsfaciliteter og butikker. Udbygningen skal ske med omtanke, så de landskabelige værdier og naturen ikke belastes, og historiske miljøer bevares.  

 

Venstre vil aktivt…

LÆS MERE

Lynge – et stærkt lokalsamfund

Venstre 8. juni 2017

Det er en mærkesag for Venstre at sikre, at Lynge fortsat udvikles som et stærkt og aktivt lokalsamfund. Det er vigtigt, at den igangværende udbygning sker med omtanke og respekt for natur og landskabelige værdier.


Venstre vil aktivt arbejde for:

  • At biblioteket i Lynge skal bevares.

  • At Gladgården og Spildopmagerne bevares i Lynge, og at gården og omgivelserne skal sættes…

LÆS MERE