GRUNDIG KONTROL I FARREMOSEN

18. juni 2018

LÆSERBREV AF NIELS KIRKEGAARD, REDIGERET 23. MAJ 2018 

Venstre vil altid være på miljøets side. Naturen skal beskyttes, grundvandet sikres, støjen afskærmes, og det visuelle indtryk skal være så smukt som muligt. Disse mål vil Venstre altid forfølge. 

Når Farremose-gruppen sender et åbent brev til miljø- og fødevareministeren, forstår jeg udmærket gruppens motiver. Det er taktisk klogt at presse ministeren, når gruppen ikke får medhold i kommunen. 

Objektivt set forstår jeg også Farremose-gruppens bekymringer for miljøet, idet psykologiske faktorer også er politiske faktorer. Borgernes interesser er også vores. Men bekymringerne for miljøet er grundløse, og hvis der alligevel er en tvivl, skal den manes til jorden. 

Først brevet til ministeren. Fra Fingerplanens første dage frem til i dag ligger der et statsligt plankompleks, hvor hele Vassingerød i 70’erne blev udpeget til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. En vigtig faktor var bl.a. afstand til motorvej og anden infrastruktur. Denne planlov vil ministeren næppe ændre på. 

Dermed cementeres det regelsæt, som byrådsflertallet for længst har valgt at respektere. Når det angår Farremosen som område for klasse 6- og 7-virksomheder, går historikken tilbage til 2007, da Widex fik byggetilladelse. Denne kendsgerning må vi leve med, selv om Venstre og byrådsflertallet gerne så miljøtunge virksomheder placeret uden for kommunen. 

Dernæst hensynet til miljøet. Indgrebet i naturen skal være mindst muligt, og alle grænseværdier - fastsat af Folketinget - skal overholdes til punkt og prikke. Venstre vil nidkært arbejde for, at kommunen som miljømyndighed følger alle regler. 

Man kunne også lade forsigtighedsprincippet råde, bremse alle initiativer og stoppe enhver aktivitet. Men det ville sætte samfundsudviklingen helt i stå og med sikkerhed udstille Allerød som en erhvervsfjendtlig kommune. Det forekommer, som om det er Farremose-gruppens fornemste mål.

Hertil vil jeg svare, at Allerød fortsat skal være både erhvervsvenlig og troværdig, når det gælder virksomheder og arbejdspladser - blot må det aldrig være på bekostning af miljøet. 

Derfor skal Allerød Kommune stille høje krav i Farremosen, og vi skylder størst mulig hensyn til beboerne i de nærmeste boligområder. Det bør omfatte støjafskærmning hele vejen rundt, grøn beplantning, nødvendige membraner mod nedsivning, adskillelse af overflade- og spildevand, udvidet vejkapacitet samt smidig trafikafvikling mod motorvejen.

Jeg håber, at vi om føje år kan se tilbage på en tid, hvor borgere og erhvervsliv fandt sammen i fælles forståelse. Det er faktisk i alles interesse. 

Niels Kirkegaard, Formand for Allerød Venstre