ERHVERVSOMRÅDET VED FARREMOSEN

18. juni 2018

KÆRE ALLE, SOM ER BEKYMRET ANGÅENDE ERHVERVSOMRÅDET VED FARREMOSEN

Jeg har i de små fem måneder, jeg har været borgmester, fået mange spørgsmål og kommentarer angående erhvervsområdet. De fleste spørgsmål er af teknisk karakter, men dækker over en bekymring for, at et grønt område nu udlægges til industri. Den bekymring anerkender jeg til fulde.

Da byrådet i sin tid skulle pege på et erstatningsareal for arealet, som Widex ligger på, pegede man på Farremosen, fordi det ligger 300 meter fra motorvejen. Tidligere byråd vidste godt, at hele Allerød Kommune (uden undtagelse) ligger indenfor ”område med særlige drikkevandsinteresser” (OSD), ligesom ca. 40 % af hele Danmark gør det. Enhver placering af erstatningsarealet ville give reaktioner og det er kun naturligt – og helt rimeligt - og jeg har forståelse for, at man hellere vil være nabo til grønne områder end til erhvervsområder.

Betyder det så, at jeg er utryg ved, at der kommer et erhvervsområde? Nej, som borgmester har jeg tillid til, at miljøreguleringen i Danmark fungerer. Danmark har en af verdens strengeste miljølovgivninger, og i dag gælder der helt andre krav og love, når der etableres virksomheder, end der gjorde tidligere. Der er også et løbende miljøtilsyn med virksomheder i Danmark. Det er faktisk ikke de nyetableret virksomheder, der kunne bekymre mig i forhold til eksempelvis grundvandet, men andre tidligere virksomheder, som vi allerede i dag ved har forurenet jorden, dengang miljøreguleringen ikke var så omfattende som i dag. 

Tror jeg på, at byrådet kan forhindre, at der kommer et erhvervsområde? Nej, det tror jeg ikke. Udviklingen af området er fastlagt af planlægningen, virksomhederne har erhvervet grundene på helt lovlig vis og deres retssikkerhed er beskyttet af lovgivningen. Vi kunne måske fra politisk hånd udskyde etableringen i nogen måneder eller måske et halvt år, men virksomhederne kommer. Byrådets opgave er at sikre, at alle love og regler overholdes - og det lover jeg, at jeg vil stå i spidsen for.

Svarene på de mange spørgsmål, som jeg og min forgænger har modtaget, ligger på kommunens hjemmeside. Når der kommer nye spørgsmål, eller jeg hører om nye bekymringer, så beder jeg om at få det undersøgt så hurtigt som muligt, så vi kan få det afklaret. Jeg er optaget af at få fakta og de deraf følgende nuancer ind i debatten. 

Ligesom de fleste borgere, var det heller ikke mit ønske, at der skulle udlægges et område til virksomheder i klasse 6 og 7 i Allerød. Jeg tror også, at de fleste både nuværende og de tidligere byrådsmedlemmer ville have foretrukket, at opgaven med at finde areal til den type virksomheder var blevet pålagt en anden kommune end Allerød i den overordnede planlægning fra staten helt tilbage fra 2007. Uanset historik og nutidens vurderinger af, hvad tidligere byråd kunne - eller ikke kunne - have gjort for at skubbe udviklingen i en anden retning, så er det sådan i dag, at der er vedtaget en overordnet ramme fra staten, i form af Fingerplan 2017, en kommuneplan og en lokalplan med udlæg af området til klasse 6 og 7 virksomheder. Virksomheder har købt jorden ud fra det grundlag og er ved at bygge og anlægge vej.

Karsten Längerich (V), Borgmester i Allerød Kommune